Visszaszámlálás

Written by Gábor Vankó

Önök és gyermekük egy mérföldkőhöz érkezett. Szeptembertől iskolás lesz, mely együtt jár az iskolaválasztással is. Fontos döntés ez nemcsak gyermekük, de az egész család életében.Ezúton szeretnénk meghívni Önöket és leendő elsős gyermekeiket az ünnepélyes iskolai beíratkozásunkra,amelyre 2019. április 16-án 16,00-tól kerül sor az alapiskola B pavilonjában. A program keretén belül a gyermekek a tanító nénik segítségével játékos feladatokat oldanak meg, megismerkedhetnek az első osztályos tankönyvekkel, és betekintést nyerhetnek az iskolai munkába.

 

A beíratkozáskor minden kiselsőst minőségi iskolatáskával és beíratkozási emléklappal ill. 
a tanév kezdetén, szeptemberben, teljes 
tanszer- és taneszközcsomaggal ajándékozunk meg!
Érvek a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda mellett
Alapelvünk: minden gyermek érték és kincs!
Célunk: 
- anyanyelvünk ápolása, megőrzése,
- a szlovák nyelv biztos alapjainak elsajátítása 
- a szilárd alapműveltség biztosítása, 
- az alapkészségek fejlesztése, 
- a pozitív értékek befogadására képes, önfejlesztés iránt igényes tanulók nevelése, 
- a tehetségek felkarolása, 
- a sport szeretetének átadása, 
- népi szokásaink - hagyományaink ápolása, továbbvitele – Luca, karácsonyváró,
Kiszeégetés, húsvétváró, Balázsolás, Szentiván éjszaka
Feladatunk: barátságos, szeretetteljes légkörben testileg-lelkileg egészséges, valódi tudással rendelkező gyermekek nevelése; megbecsült, elismert pedagógusokkal.
Amit nyújatni tudunk:
- minden tantermünk interaktív táblával és új padokkal, székekkel felszerelt
- tantermeink természetes fényt adó világítótestekkel felszereltek
- informatikaoktatás 3 korszerűen felszerelt tanteremben (42 asztali számítógép, 20 tablet)
- évente ellátogatunk a galántai közlekedési parkba
- erdei iskola, nyári táborok szervezése
- a komáromi művészeti alapiskola kihelyezett tagozata működik iskolánkon
- iskolai gyógypedagógus- és pszichológus áll a gyermekek és szülők rendelkezésére
- asszisztens pedagógusok a tanulási nehézségekkel küszködő diákok megsegítésére
- iskolai gyermekkórus
- színházi bérlet a komáromi Jókai színházba
- számos iskolai akció: Tökfesztivál, Elsősök fája, Egészséghét, Tertített asztal vár, A magyar népmese napja, karácsonyi ünnepi műsor, Víz napja, Föld napja, József Attila Iskolanapok, A tej világnapja, iskolai futóverseny, focikupa, farsangi mulatság…
- nyugodt, rendezett, környezet
- kamerarendszerrel védjük tanulóink biztonságát
- minden diáknak saját öltözőszekrénye van
- helyben található iskolai étkezde
- iskolabüfé változatos, friss kínálattal

A 2019/2020-as tanévben indítandó első osztályunk
Jövendő elsőseinket tapasztalt, gyermekszerető tanító néni várja, aki felmenő rendszerben, az első négy évben folyamatosan tanítja a gyermekeket. Ez idő alatt az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató – elemző) módszer szerint, a matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására.

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek az iskolánkban
Az iskola 700 - 1730 között van nyitva. Tanulóink délutánjaikat az iskolai klubban tölthetik. Az iskolai klubban ebéd után 1400 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1400-1600 óra között van.
Szülői és tanulói igények alapján énekkari, rovásíró, felzárkóztató és tehetséggondozó 
foglalkozásokat, sportolási lehetőségeket biztosítunk. A kreatív, művészetek iránt érdeklődő gyermekek számára dráma és művészeti foglalkozásokat tartunk.
Iskolánkban biztosított a gyermekek hitoktatása és etikai nevelése.
Tornatermükben több küzdősport áll az érdeklődő tanulóink rendelkezésére.
További információ kérhető: 
Telefonszám: 031/55 81 287
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Az iskola működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a honlapon: www.sulinet.eu
Tisztelt Szülők!
Az iskolaválasztáshoz szeretnénk a segítségünket felajánlani. Kérjük, látogasson el intézményünk alsó tagozatának nyitott napjára 2019. április 9-én, hogy betekintést nyerjen személyesen is az itt folyó munkába!
Amennyiben iskolánk elnyerte az Önök tetszését, szeretettel várjuk a beíratásra a Tisztelt Szülőket és gyermekeiket 2019. április 16-án /16,00-tól/ az alapiskola B pavilonjában, ahol röviden szeretnénk bemutatni iskolánk arculatát, hagyományait és elbeszélgetni a szülőkkel, hogy biztonságban tudva nézhessenek az új iskolaév elé.
!!! Kérem hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat, valamint gyermekük anyakönyvi kivonatának másolatát !!!

Április 2. – a leendő elsős gyermekek látogatása az iskolában a délelőtt folyamán
Április 9. – nyitott nap az alsó tagozaton
Április 16. – ünnepélyes beíratás /16,00/ - a gyerekek játékos feladatokat oldanak a szülők tájékoztatást kapnak iskolában folyó munkáról valamint a leendő első osztályunkról
Tisztelettel
Bognár László
iskolaigazgató

Naptár

loader

Közelgő események

No events found

Fotogaléria