Bognár László

Kedd

7.45 - 15.30

Zsapka Henrietta

Péntek

Szerda

7.30 - 10.30

8.40 - 12.05

Horváth Diana

Hétfő

8.40 - 9.25

13.25 - 14.10

Almási Amália

Kedd

7.45 - 8.30

Orosz Annamária

Szerda

Kedd

8.40 - 9.25

12.10 - 12.55

Kantner Adrián

Csütörtök

 9.30 - 11.15

Bott Gertrúd

Hétfő

Péntek

12.10 - 12.55

11.20 - 12.05

Orosz József

Csütörtök

12.10 - 13.00

Tóth Mónika

Hétfő

Csütörtök

7.45 - 8.30

10.30 - 12.00

Vankó Gábor

Kedd

Szerda

10.30 - 11.15

11.20 - 12.05

Zsapka Zsolt

Hétfő

Csütörtök

10.30 - 11.15

 9.30 - 10.15

Zsoldos Erika

Kedd 

Szerda

 9.30 - 10.15

13.25 - 14.00

Csicsay Ágnes

Csütörtök

7.45 - 9.30

8.40 - 9.25

Mózes Hajnalka

Hétfő

Szerda

7.45 - 8.30

 8.40 - 12.05

Hordósi Renáta

Kedd

Szerda

8.40 - 9.25

13.15 - 14.00

Torma Erika

Hétfő

Szerda

10.30 - 11.15

11.20 - 12.05

Alföldy Anita

Kedd

Csütörtök

9.30 - 10.15

9.30 - 10.15

Gajdoschík Tímea

Hétfő

Péntek

11.20 - 12.05

11.20 - 12.05

Novoszák Denisza

Szerda

Péntek

7.30 - 8.30

11.20 - 12.05

Bognár Bíró Erika

Hétfő

10.30 - 11.15

Ibolya Horváth Adrienn Hétfő 10.30 - 11.15

 

 
Tanári kar:

 

PaedDr. Hordósi Renáta

osztályfőnök I. osztály

PaedDr. Torma Erika

osztályfőnök II. osztály

Mgr. Alföldy Anita

osztályfőnök III. osztály

Mgr. Mózes Hajnalka

osztályfőnök IV. osztály

Mgr.Tóth Mónika

osztályfőnök V. osztály

Mgr. Zsoldos Erika

osztályfőnök VI.osztály

Mgr. Zsapka Zsolt

osztályfőnök VII.osztály 

Mgr. Vankó Gábor

osztályfőnök VIII. osztály 

PaedDr.Orosz Annamária

osztályfőnök IX.A osztály

Mgr. Horváth Diana

osztályfőnök IX.B osztály

Mgr. Bognár László

igazgató

Mgr. Zsapka Henrietta

igazgatóhelyettes

Mgr. Bott Gertrúd

szlovák, polgári

Mgr. Csicsay Ágnes

angol

Mgr. Kantner Adrián

rajz, technika

Mgr. Orosz József

kémia

Mgr. Almási Amália

hitoktató

Mgr. Bognár Bíró Erika

magyar

Mgr. Novoszák Denisza

magyar

Bc. Boráros Tímea

iskolai klub

Mgr.Házi Erika

iskolai klub

Mgr.Szlávik Zsuzsanna

iskolai klub

Mgr. Gajdoschík Tímea

asszisztens pedagógus

Mgr. Novoszák Denisza

asszisztens pedagógus

Mgr. Bognár Bíró Erika

asszisztens pedagógus

Mgr. Ibolya Horváth Adrienn

asszisztens pedagógus

 

Iskolánk alkalmazottai:  

Zalka Zdenka

pedellus

Kubik Erzsébet

takarítónő

Dohorák Beáta

takarítónő

Kovács Gábor

gondnok

Bognár Éva

konyhavezető

Varga Erzsébet

szakácsnő

Labuda Éva

szakácsnő

MSc. Papp Andrea

könyvelő, bérelszámoló

 

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Név:Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s VJM

           József Attila Alapiskola és Óvoda

Postacím:Školská 492, 930 13  Trhová Hradská

IČO:36081043

Elérhetőségek: 031/5581 287, 0905665183

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fenntartó: Obec Trhová Hradská, Farský rad 1, 930 13  Trhová Hradská

A fenntartó elérhetősége:031/5581 338

Az intézmény képviselője:az iskola igazgatója (Mgr. Bognár László)

Típusa:teljesen szervezett, jogalanyi

Alaptevékenység:alapiskola

 

A diákok száma:         óvoda:             58

                                   alsó tagozat:     72

                                   felső tagozat:  106

Összesen:                                           236 tanuló

Az osztályok száma:                          10+3

Diákjaink legtöbbje a községből van, de a környező falvakból is, Csallóközkürt és Felsővámos, érkeznek hozzánk diákok, mint gyűjtő iskolába.

Tantestületünk 24 tagú – 19 nő és 5 férfi, ebből 4 tanerőnk óraadó, 4 asszisztens pedagógus.

Klasszikus osztálytermünk 11 van, szaktantermünk 6:        

-          interaktív szaktanterem

-          informatika terem

-          multimediális terem

-          nyelvi osztó

-          kémiai szaktanterem

-          fejlesztő szoba

-          kézműves terem

Két külön épületben helyezkedik el az alsó és felső tagozat, így két tantestületi szobánk van, egy konferenciatermünk, könyvtár, tornaterem és sportpálya.

Nagy hangsúlyt fektetünk tantermeink karbantartására, külalakjára. Rendszeresen kifestetjük az osztálytermeket, kijavítjuk a keletkezett károkat. Mindez – saját forrás hiányában – a szülők anyagi ill. a községi hivatal  támogatásával történik. Az iskola mindkét épületének folyosóján faliújságok tudósítanak az iskolai eseményekről, eredményekről. Iskolaépületünk 50 éves fennállásának történetét valamint legsikeresebb diákjaink fényképeit állandó faliújság mutatja be.

Az iskola egész területén olyan körülményeket alakítottunk ki, melyek az oktatási-nevelési munkát teljes mértékben segítik. Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonsági előírások ismertetésére és betartatására úgy a diákok, mint a pedagógusok és alkalmazottak részéről. Baleset-megelőzést biztosító tájékoztató hangzik el a szaktantermek biztonságos használatáról valamint a közös iskolai akciók előtt is.

Iskolánk a járás nagy iskolái közé tartozik. Elsődleges feladatunk a továbbtanulásra való felkészítés, a tehetséggondozás és a hagyományápolás.

 

„Emlékeiből él az ember, s a múltból él az emlékezet.

Kinek nincs múltja, nem lehet jelene s jövője sem.“

(Eötvös József)

A Csallóköz szívében található és az egyik legdinamikusabban fejlődő község Vásárút. Lakosainak száma 2200 fő. A község neve már az 1235-ös írásos emlékekben felmerült. 1752-ben mezővárosi rangra emelkedett és jelentős fejlődésnek indult.

 

Az első iskolaépület Mária Terézia ideje alatt a mezőváros pénzén építették. A Canonica Visitatio 1830 – Vásárúti Plébánia Hivatal irattárában talált latin nyelvű, kézzel írott dokumentumából kiderül, hogy: az iskola két szobáját a mester lakta, harmadikban tanított. Tanulóit négy tárgyban művelgette: hittan, írás, olvasás és számtan. Munkáját plébánosa, Vörös József alesperes, aki egyben az iskola igazgatója is volt, vagy a káptalan heti két alkalommal ellenőrizte. Az oktatás magyar nyelven foylt és három évig tartott. A fiúkat és lányokat nemenként elkülönítve oktatta a mester. A nebulók száma kb. 50-60 fő volt.

Matus Lajos, aki 1905-ben lett kántortanító Vásárúton, krónikát vezetett és így ír ezekről az időkről: „1833-ban Jezsovits István után a várkonyi származású Göncöl János lett a kántortanító, ő 22 évi szolgálat után elhalálozott. Helyébe 1856. március 12-én Bartal Alajos lépett.” (A római katolikus népiskola krónikája, eredeti kézzel írott) Magyarország első népoktatási törvénye 1868-ban lépett érvénybe, mikortól is minden szülőt köteleztek, hogy gyermekét 6 éves kortól 12 éves koráig járassa iskolába – általános iskolakötelezettség. A tandíjat nem törölték el egyetemesen, de az igazoltan szegény szülők gyermekeinek nem kellett tandíjat fizetni. A tanítás a gyermekek anyanyelvén folyt. 1877-es évtől tartjuk számon a római katolikus népiskolát, melynek tanítója Bartal Alajos volt, aki 40 évet töltött a pályán.

 

 

A táblázat az önálló tanítói állás betöltését szemlélteti a feltüntetett időszakokban:

Időtartam

Név

Főtanító

Esperes - plébános

1895 – 1896

Gart Irén

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1896 – 1897

Baráth András

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1897 – 1899

Pintér József

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1899 – 1900

Reisinger József

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1900 – 1901

Horváth Mihály

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1901 – 1903

Mátéffi Vilma

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1903 – 1904

Helfrich János

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1904 – 1905

Csiba Mihály

Horváth Dezső

Vanicsek Ferenc

1905 - 1914

Matus Lajos

Horváth Dezső

Tölgyessy Jenő

 

1918 újabb jelentős időpont az iskola történetében és egyben a történelemben is. „1918 november 3-án Matus Lajos népfelkelő főhadnagy a beállott állam-fordulat miatt hazatért és kisebb késéssel megkezdte a tanítást. Az 1918. október 28-án bekövetkezett államfordulattal csehszlovák állampolgárokká lettünk, s ezért  mint a csehszlovák államban működő tanítóktól megkövetelik, hogy az új államnak letegyük az esküt. 1918. augusztus 6-án a dunaszerdahelyi községháza tanácstermében Bučenec Dániel főfelügyelő előtt az eskütétel megtörtént.” (A római katolikus népiskola krónikája, eredeti kézzel írott) 1920. június 4-én Versaille mellett aláírták az I. világháborút Magyarország számára lezáró békét. Az okmányban leszögezték az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését valamint a történelmi Magyarország felbomlását is. 1921-től minden magyar iskolában kötelező tantárgyként oktatták a szlovák nyelvet. 1922. október 1-jén a vásárúti népiskolát a komáromi tanfelügyelőséghez csatolták. A tanfelügyelő Ježo Márton volt, aki többször is ellátogatott iskolánkba. 1930. június 4-én az iskolaszék és az építőmester megkötötték a szerződést egy új iskola megépítéséről. Itt működött 1962. júniusáig az iskola. Ez az épület jelenleg is áll és a helyi óvoda működik itt. A 2010-es évben  európai uniós pályázat útján sikerült az épületet teljesen felújítani. A vásárúti iskola 1961-től Alapfokú Kilencéves Iskola lett, 9 évfolyammal és 19 tanerővel. Csak 1966-ban változott az elnevezés Kilencéves Alapiskolára. 1962 igen fontos időpont az iskola történetében. Elkészült egy új, két épületből álló, 18 tantermes iskola, külön tornateremmel és iskolakonyhával. Szeptember 3-án itt kezdte meg a tanulást 484 diák, akiket 17 pedagógus oktatott. 1998-ban az 542/1990 sz. törvény lehetővé tette, hogy az iskolák alanyi jogúak legyenek. Ez a jogkörök módosítását jelentette, mint pl. az oktatási hivatal nevezi ki az igazgatót, de minden más jogkör az igazgatóé: gazdasági döntések, alkalmazottak felvétele és elbocsátása, az iskola fenntartása és működtetése. Ezt a lehetőséget használtuk ki és 1998. január 1-jén jogi alanyú iskola lettünk, 291 tanulóval és 24 tanítóval. 2008-ban a községben működő két oktatási intézményt, az óvodát és az iskolát, egy igazgatás alá vonták. Jelenleg is így működünk.

 

Page 18 of 18

<< Start < Prev 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

Naptár

loader

Közelgő események

No events found

Fotogaléria