„… a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.
Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak,
de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg,
a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni.” 

                      (Johann Wolfgang von Goethe)

 

Ősztől iskolás leszek

 

Önök és gyermekük egy mérföldkőhöz érkezett. Szeptembertől iskolás lesz, mely együtt jár az iskolaválasztással is. Fontos döntés ez nemcsak gyermekük, de az egész család életében.

 

Ezúton szeretném meghívni

a Kedves Szülőket és leendő elsős gyermekeiket

az ünnepélyes beíratási programunkra,

amelyre 2016. április 20-án 15,30 órakor

kerül sor az alapiskola B pavilonjában.

 

A program keretén belül a gyermekek a tanító nénik segítségével játékos feladatokat oldanak meg,  megismerkedhetnek az első osztályos tankönyvekkel, és betekintést nyerhetnek az iskolai munkába.  Ez idő alatt a szülők kitöltik a szükséges nyomtatványokat és megoszthatják velünk észrevételeiket, tapasztalataikat, kéréseiket.

 

Érvek a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda mellett

 

Alapelvünk: minden gyermek érték és kincs!

 

Célunk:

- anyanyelvünk ápolása, megőrzése,

- a szlovák nyelv biztos alapjainak elsajátítása (emelt óraszámban tanítjuk a szlovák  nyelvet)

- a szilárd alapműveltség biztosítása,

- az alapkészségek fejlesztése,

- a pozitív értékek befogadására képes, önfejlesztés iránt igényes tanulók nevelése,

- a tehetségek felkarolása,

- a sport szeretetének átadása,

- népi szokásaink - hagyományaink ápolása, továbbvitele.

 

Feladatunk: barátságos, szeretetteljes légkörben testileg-lelkileg egészséges, valódi tudással rendelkező gyermekek nevelése;megbecsült, elismert pedagógusokkal.

 

Amit nyújatni tudunk:

-          idegen nyelv oktatása megemelt óraszámban

-          minden tantermünk interaktív táblával és új padokkal, székekkel felszerelt

-          tantermeink természetes fényt adó világítótestekkel felszereltek

-          informatikaoktatás 3 korszerűen felszerelt tanteremben (42 asztali számítógép, 20 tablet)

-          évente úszótanfolyam, erdei iskola, sítanfolyam, nyári táborok szervezése

-          a komáromi művészeti alapiskola kihelyezett tagozata működik iskolánkon

-          iskolai gyógypedagógus- és pszichológus áll a gyermekek és szülők rendelkezésére

-          színházlátogatások

-          iskolaújságot adunk ki rendszeresen

-          kamerarendszerrel védjük tanulóink biztonságát

-          minden diáknak saját (zárható) öltözőszekrénye van

-          helyben található iskolai étkezde

-          iskolabüfé változatos, friss kínálattal

-          visszafizetjük a csallóközkürti és felsővámosi tanulók buszköltségét

 

A tanév kezdetén minden beíratott tanulót teljes tanszer- és taneszközcsomaggal ajándékozunk meg.

 

A 2016/2017-es tanévben indítandó első osztályunk

 

Jövendő elsőseinket tapasztalt, gyermekszerető tanító néni várja, aki felmenő rendszerben, az első négy évben folyamatosan tanítja a gyermekeket. Ez idő alatt az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérését tartjuk legfőbb feladatunknak. Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló, hangoztató – elemző) módszer szerint, a matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekszünk a biztos számolási készség kialakítására.

 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek az iskolánkban

 

Az iskola 700 - 1730 között van nyitva. Tanulóink délutánjaikat az iskolai klubban tölthetik. Az iskolai klubban ebéd után 1400 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1400-1600 óra között van.

 

Szülői és tanulói igények alapján énekkari, rovásí, felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozásokat, sportolási lehetőségeket biztosítunk. A kreatív, művészetek iránt érdeklődő gyermekek számára dráma és művészeti foglalkozásokat tartunk.

 

Iskolánkban biztosított a gyermekek hitoktatása és etikai nevelése.

 

Tornatermükben több küzdősport áll az érdeklődő tanulóink rendelkezésére.

 

További információ kérhető: 

Telefonszám:031/55 81 287

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az iskola működésével kapcsolatos részletes információk elérhetők a  honlapon: www.sulinet.eu

 

Tisztelt Szülők!

 

Az iskolaválasztáshoz szeretnénk a segítségünket felajánlani. Kérjük, látogasson el intézményünk alsó tagozatának nyitott napjára 2016. április 13-án, hogy betekintést nyerjen személyesen is az itt folyó munkába!

 

Amennyiben iskolánk elnyerte az Önök tetszését, szeretettel várjuk az ünnepélyes beíratásra Önt és Gyermekét.

 

!!! Kérem hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat,

valamint gyermekük anyakönyvi kivonatának másolatát !!!

 

 

Tisztelettel

Bognár László

iskolaigazgató

Naptár

loader

Közelgő események

No events found

Fotogaléria